Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου
Τα παντα για τα σύμφωνα συμβίωσης με την συμβολαιογραφο Μ. Ιωάννου

Οικογενειακά

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Οικογενειακό Δίκαιο όπως:

  • Συναινετικά διαζύγια
  • Σύμφωνα συμβίωσης
  • Πράξεις αναγνώρισης τέκνου
  • Πράξεις για ιατρικώς υποβοηθούμενη ανθρώπινη αναπαραγωγή
  • Συμβόλαια κοινοκτημοσύνης
  • Πράξεις ανάθεσης κηδεμονίας