Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου
υπηρεσίες εταιριών συμβολαιογραφος

Εταιρίες

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Εταιρικό Δίκαιο όπως:

  • Σύσταση εταιριών μέσω “ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ” [Υ.Μ.Σ.] – “ONE-STOP-SHOP”
  • Τροποποιήσεις – Κωδικοποιήσεις καταστατικών
  • Μεταβιβάσεις / εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων -μετοχών
  • Προσύμφωνα μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων – μετοχών
  • Συγχωνεύσεις – μετατροπές -λύσεις εταιριών
  • Διανομή εταιρικής περιουσίας
  • Παράσταση σε γενικές συνελεύσεις Α.Ε. – Μονοπρόσωπων Ε.Π.Ε.