Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Ένορκες Βεβαιώσεις

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στις Γενικές Διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως:

  • Ένορκες βεβαιώσεις – δηλώσεις – καταθέσεις
  • Εκθέσεις απογραφής
  • Πράξεις κατάθεσης – θεώρησης ιδιωτικού εγγράφου για την πρόσδοση βέβαιης χρονολογίας