Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Υπολογισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτου

    Στοιχεία επικοινωνίας ιδιοκτήτη

    Στοιχεία ακινήτου

    Το ακίνητο είναι γωνιακό:

    Προσδιορισμός ακινήτου

    Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο: