Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου
Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από την συμβολαιογραφο

Τι είναι ο συμβολαιογράφος;

Ο συμβολαιογράφος είναι ο απόφοιτος της νομικής σχολής που με ειδικό διαγωνισμό εντάσσεται στην συμβολαιογραφία. Ένας συμβολαιογράφος συντάσσει έγγραφα τα οποία έχουν σκοπό να αποδεικνύουν την εγκυρότητα συμφωνιών που σχετίζονται με τρεις τομείς δικαίου: την πολεοδομική και οικοδομική νομοθεσία (ακίνητα, μεταβιβάσεις ακινήτων, πλειστηριασμοί, γονική παροχή) , το οικογενειακό δίκαιο(σύμφωνο συμβίωσης, Πράξεις αναγνώρισης τέκνου, Συμβόλαια κοινοκτημοσύνης) καθώς και το εμπορικό δίκαιο(σύσταση εταιριών)και συμβουλεύει τους πελάτες του για όλα τα θέματα για τα οποία είναι αρμόδιος χωρίς να πρέπει απαραίτητα να καταρτιστεί μία πράξη ή μία σύμβαση.

Οι διαδικασίες που ακολουθεί ο συμβολαιογράφος είναι οι εξής:

  • Ακούει τους πελάτες που έχουν απευθυνθεί σ ’αυτόν, συζητάει τα θέματα του, προσδιορίζει όλες τις παραμέτρους και προτείνει πιθανές λύσεις.
  • Όταν ο πελάτης αποφασίσει ποιες διαδικασίες θα πρέπει να γίνουν, ο συμβολαιογράφος συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που θα του είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί από τον πελάτη του.
  • Στη συνέχεια συντάσσεται το έγγραφο, χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις του και το αποστέλλει στους ενδιαφερόμενους
  • Οι ενδιαφερόμενοι αφού το διαβάσουν προσεκτικά, το υπογράφουν και ο συμβολαιογράφος εφόσον έχει ελέγξει την εγκυρότητα των υπογραφών, το υπογράφει και ο ίδιος.
  • Στη συνέχεια το καταθέτει ο ίδιος στις αρμόδιες υπηρεσίες και γενικότερα είναι υπεύθυνος για τις απαραίτητες μετέπειτα διαδικασίες και φυλάσσει το έγγραφο στο συμβολαιογραφείο του.