Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452

Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Η συμβολαιογραφος στις μεταβιβάσεις ακινήτων

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές, προσύμφωνα εργολαβικά, διανομές, μισθωτήρια.
Χρήσιμες πληροφορίες της συμβολαιογράφου για τις διαθήκες

ΔΙΑΘΗΚΕΣ

Δημόσιες διαθήκες, πράξεις κατάθεσης/ανάληψης, πράξεις αποδοχής / απογραφής.
Μάθετε τα πάντα περί πνευματικής ιδιοκτησίας από την συμβολαιογραφο μας

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Παροχή υπηρεσιών που εμπίπτουν στο Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Συμβολαιογραφος και απαραίτητα για τα πληρεξούσια

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ

Παροχή υπηρεσιών που εμπίπτουν στις Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου.
Τα παντα για τα σύμφωνα συμβίωσης με την συμβολαιογραφο Μ. Ιωάννου

Οικογενειακά

Συναινετικά διαζύγια, σύμφωνα συμβίωσης, πράξεις αναγνώρισης τέκνου, πληρεξούσια.
Όλες οι συμβουλευτικές υπηρεσίες από την συμβολαιογραφο

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για οποιοδήποτε θέμα.
υπηρεσίες εταιριών συμβολαιογραφος

Εταιρίες

Σύσταση εταριών, τροποποιήσεις καταστατικών μεταβιβάσεις μεριδίων, συγχωνεύσεις, λύση.
Πληροφορίες για της ένορκες βεβαιώσεις απευθυνθείτε στην συμβολαιογράφο

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Παροχή υπηρεσιών που εμπίπτουν στις Γενικές Διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Συμβολαιογράφος στην Αθήνα – Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Η συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου αναλαμβάνει όλες τις υποθέσεις με τις οποίες απασχολείται ένας συμβολαιογράφος και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε θέμα που σχετίζεται με την ειδικότητα του συμβολαιογράφου από προσύμφωνα & οριστικά συμβόλαια, αγοραπωλησίες, υποθήκες, μεταβιβάσεις, κληρονομικά & διαθήκες, γονικές παροχές και ένορκες βεβαιώσεις έως σύσταση εταιριών, εργολαβικά, εκχωρήσεις εταιρικών μεριδίων, πληρεξούσια, σύμφωνα συμβίωσης, μισθωτήρια συμβόλαια, μεταβιβάσεις ακινήτων, συγχωνεύσεις, μετατροπές & λύσεις εταιριών και κάθε άλλη υπόθεση που δύναται να αναλάβει ένας συμβολαιογράφος.

Επιπλέον, στο συμβολαιογραφείο παρακολουθούνται διαρκώς όλες οι εξελίξεις που αφορούν και επηρεάζουν τις υποθέσεις ενός συμβολαιογράφου, είτε πρόκειται για νομικές είτε για φορολογικές εξελίξεις, ώστε να εξασφαλίζεται το συμφέρον των πελατών του συμβολαιογραφείου και παράλληλα να ενημερώνεται το κοινό μέσω του παρόντος ιστοτόπου με σχετικά άρθρα και νέα.

Το συμβολαιογραφείο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας στο Κολωνάκι σε έναν πρόσφατα ανακαινισμένο και άνετο χώρο, έτοιμο να σας υποδεχτεί και να σας υποστηρίξει σε κάθε σας υπόθεση.