Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Συμβάσεις

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Ενοχικό Δίκαιο όπως:

  • Μισθωτήρια συμβόλαια / εκχώριση μισθωμάτων
  • Νέες μορφές συμβάσεων (leasing)
  • Συμβάσεις μεταβίβασης περιουσίας – 367 Α.Κ.
  • Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης γραμματίου δημόσιας κατάθεσης- 427 Α.Κ.
  • Σύσταση χρησιδανείου (ακινήτου – κινητών)
  • Πράξεις αναγνώρισης – αναδοχής – άφεσης χρέους
  • Σύσταση ισόβιας προσόδου
  • Εκχώρηση οικοδομικής άδειας