Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Πληρεξούσια

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στις Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου όπως:

  • Πληρεξούσια / ανακλήσεις πληρεξουσίων
  • Πράξεις έγκρισης αντιπροσωπευόμενου
  • Πράξεις ανάκλησης πληρεξουσίου
  • Σύσταση ιδρυμάτων