Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Συχνές ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις απο την συμβολαιογραφο Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Εδώ θα βρείτε σύντομες απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα που κάποιος απευθύνει σε
ένα συμβολαιογράφο.

Για πλήρη και εξειδικευμένη πληροφόρηση προσαρμοσμένη στη δική σας υπόθεση,
σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Μέχρι ποιού ποσού δικαιούμαι απαλλαγής πρώτης κατοικίας;

Για αγορά οικίας ή διαμερίσματος η απαλλαγή που χορηγείται είναι: α) Για άγαμο: Μέχρι ποσού 200.000 ευρώ και β) Για έγγαμο: μέχρι ποσού 250.000 (ενώ από έγγαμο που παρ ουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% μέχρι ποσού αξίας 275.000. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα αυτου. Για αγορά οικοπέδου α) Από άγαμο: Μέχρι ποσού αξίας 50.000 και β) Από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 100.000. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 15.000 ευρώ το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα αυτου.


Πόσος είναι ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων στις αγοραπωλησίες ακινήτων;

Εάν δεν έχουμε κάνει αποδοχή κληρονομιάς τι γίνεται με τα ακίνητα του εκλιπόντος;

Ποιό είναι το αφορολόγητο όριο στις γονικές παροχές;

Ποιό ειναι το αφορολόγητο όριο επί αποδοχής κληρονομίας τέκνων και συζύγου του θανόντος-κληρονομουμένου;