Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Πλειστηριασμοί

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης όπως:

  • Πλειστηριασμοί (εκούσιοι – αναγκαστικοί)
  • Έκδοση απογράφων
  • Πράξεις συναίνεσης σε άρση κατάθεσης / διαγραφή αναγγελίας
  • Πίνακες διανομής δημόσια κατατεθέντος προϊόντος αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια τρίτου (988, 686, 974 Κ.Πολ. Δ.)