Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου
Χρήσιμες πληροφορίες της συμβολαιογράφου για τις διαθήκες

Κληρονομίες

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο  Κληρονομικό Δίκαιο όπως:

  • Πράξεις αποδοχής κληρονομιάς
  • Δημόσιες διαθήκες (σύνταξη – ανάκληση)
  • Πράξεις κατάθεσης / ανάληψης ιδιόγραφης – μυστικής διαθήκης
  • Έκθεση αποσφράγισης – απογραφής κληρονομιαίας περιουσίας
  • Πράξεις απογραφής κληρονομιάς (αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής)
  • Πράξεις απογραφής θυρίδας