Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Ακίνητα

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Εμπράγματο Δίκαιο όπως:

 • Αγοραπωλησίες
 • Γονικές παροχές
 • Δωρεές (εν ζωή & αιτία θανάτου)
 • Εργολαβικά συμβόλαια
 • Διανομές – ανταλλαγές ακινήτων
 • Προσύμφωνα & οριστικά συμβόλαια
 • Συστάσεις – καταργήσεις οριζόντιας /κάθετης ιδιοκτησίας – Κανονισμοί σχέσεων συνιδιοκτητών
 • Μισθωτήρια συμβόλαια
 • Πράξεις θέσης χώρων στάθμευσης σε εξυπηρέτηση κτηρίου – Ν.1221/1981
 • Πράξεις παραχώρησης – μεταφοράς – εξάλειψης υποθήκης
 • Δανειστικά συμβόλαια
 • Λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις