Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Συμβουλευτικές

Η συμβολαιογράφος παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας, αφού μελετηθούν αναλυτικά όλα τα στοιχεία της κάθε υπόθεσης.