Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Ναυτικά – αεροπορικά

Η συμβολαιογράφος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο Ναυτικό – Αεροπορικό Δίκαιο όπως:

  • Αγοραπωλησίες πλοίων – αεροσκαφών
  • Σύσταση ναυτικών εταιριών
  • Σύσταση ναυτιλιακών εταιριών πλοίων αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
  • Πράξεις παραχώρησης – εξάλειψης ναυτικής υποθήκης
  • Συμβάσεις προτιμώμενης ναυτικής υποθήκης