Τηλ. επικοινωνίας
+30 210 7231452
Συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου
About Symvolaiografos

Η Συμβολαιογράφος

Συμβολαιογραφος Μαριανέλλα Αλ. Ιωάννου

Η συμβολαιογράφος Μαριανέλλα Α. Ιωάννου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Αίγιο Αχαΐας, όπου και τελείωσε το σχολείο. Προέρχεται από οικογένεια Νομικών ενώ ο αδελφός της Νικόλαος A. Ιωάννου είναι διαπρεπής δικηγόρος παρέχοντας εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές Αστικού Δικονομικού Δικαίου στο ίδιο Πανεπιστήμιο.Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.Εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως μάχιμη δικηγόρος όπου και ασχολήθηκε με ευρύ φάσμα νομικών υποθέσεων σε τομείς όπως το αστικό δίκαιο, το ενοχικό δίκαιο, το εμπράγματο δίκαιο, το οικογενειακό και κληρονομικό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, το ποινικό δίκαιο, το εμπορικό δίκαιο κ.ά..

Διορίστηκε συμβολαιογράφος στην Αθήνα, κατόπιν εξετάσεων, και το συμβολαιογραφείο της ασχολείται με όλα τα είδη συμβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν τομείς όπως Ακίνητα, Εταιρίες, Κληρονομικά, Οικογενειακά, Πληρεξούσια, Συμβάσεις, Ένορκες Βεβαιώσεις, Πλειστηριασμοί, Ναυτικά – Αεροπορικά, Πνευματική Ιδιοκτησία κ.ο.κ.

 

Αρχείο Συμβολαιογραφείου

Το αρχείο του συμβολαιογραφείου περιλαμβάνει όλες τις πράξεις της συμβολαιογράφου Αγνής-Αλίκης Κολλιούση μέχρι και το έτος 2013 μετά το διορισμό στη θέση της, της Συμβολαιογράφου Μαριανέλλα Α. Ιωάννου, σύμφωνα με το Άρθρο 128 του Ν. 2330/2000 «Κώδικας Συμβολαιογράφων», το οποίο ορίζει τη διαδικασία διαδοχής και παράδοσης των Αρχείων αποχωρησάντων – παραιτηθέντων – αποβιωσάντων Συμβολαιογράφων σε νέους Συμβολαιογράφους.

Το σύνολο των συμβολαίων της προκατόχου συμβολαιογράφου φυλάσσεται σε έντυπη μορφή στο χώρο του συμβολαιογραφείου ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι σχετικές λειτουργίες όπως χορήγηση αντιγράφων συμβολαίων κ.ά.

 

Αρμοδιότητα

Το συμβολαιογραφείο μπορεί να αναλάβει κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη για οποιαδήποτε υπόθεση εντός της χώρας, με μόνη προϋπόθεση η υπογραφή να γίνει στην Αθήνα. Δείτε περισσότερα για τους τομείς τους οποίους καλύπτει και τις υπηρεσίες που παρέχει το συμβολαιογραφείο εδώ