Τα παντα για τα σύμφωνα συμβίωσης με την συμβολαιογραφο Μ. Ιωάννου

Family

The Notary provides all the services related to family law, such as:

  • Cohabitation agreements
  • Deeds of child acknowledgment
  • Deeds regarding medically assisted human reproduction
  • Joint ownership contracts
  • Acts of custody delegation