Τα παντα για τα σύμφωνα συμβίωσης με την συμβολαιογραφο Μ. Ιωάννου

Семейное право

Нотариус предоставляет все услуги, касающиеся Семейного права такие как:

  • Соглашение о совместном проживании
  • Признание ребёнка
  • Акты о медицинской помощи при искусственной репродукции человека
  • Контракты общей собственности
  • Акты о назначении опекунов