05 Νοέμβριος 2014
Το «πόθεν έσχες» στις αγοραπωλησίες ακινήτων

Το Υπουργείο Οικονομικών εφάρμοσε το «πόθεν έσχες» στο συνολικό τίμημα της αγοράς του ακινήτου και όχι στην αντικειμενική αξία.Όμως αυτός ο νόμος τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του, δηλαδή από τις 31 Οκτωβρίου.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όσοι προχώρησαν σε αγορά κάποιου ακινήτου έως και τις 30 Οκτωβρίου και η αντικειμενική αξία είναι μεγαλύτερη από το πραγματικό τίμημα του ακινήτου , πέρα από τα έξοδα της αγοράς (φόρος μεταβίβασης ακινήτου, συμβολαιογράφος κλπ.) θα πρέπει να δικαιολογήσουν στις φορολογικές τους δηλώσεις, μεγαλύτερο ποσό από αυτό που κατέλαβαν στην πραγματικότητα. Εάν ο φορολογούμενος δεν μπορέσει να δικαιολογήσει το ποσό αυτό, καλείται να πληρώσει φόρο εισοδήματος επί του ποσού αυτού με συντελεστή έως 42% και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 4%.

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος αγόρασε ακίνητο πριν από τις 30 Οκτωβρίου 200.000€ με αντικειμενική αξία 250.000€, θα πρέπει να δικαιολογήσει στην εφορία το ποσό των 250.000€, δηλαδή ποσό μεγαλύτερο από αυτό που κατέβαλε. Αντιθέτως, για τους φορολογούμενους που προχώρησαν σε αγορά ακινήτου αφού τέθηκε σε ισχύ ο νόμος, η εφορία θα λαμβάνει υπόψη της το συνολικό πραγματικό τίμημα.