12 Σεπτέμβριος 2014
Ταλαιπωρία με τις διορθώσεις του ΕΝΦΙΑ

Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας που δημιουργούν οι εμβαλωματικές διορθώσεις του ΕΝΦΙΑ έχουν πιαστεί οι φορολογούμενοι δικαιούχοι έκπτωσης ή απαλλαγής από το φόρο.
 

Υπό την προϋπόθεση ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα επιβεβαιωθεί περίπου 2.000.000 φορολογούμενοι που δικαιούνται έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ώστε να γνωρίζουν το πόσο λιγότερο φόρο θα καταβάλουν.

Αυτό διότι με τη διαδικασία που επελέγη θα πρέπει να τρέξουν δυο διαφορετικές εκκαθαρίσεις του φόρου, ήτοι μια για τα εκτός αντικειμενικών αξιών οικόπεδα και μια για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.

Μετά τις τελευταίες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ προβλέπεται μείωση κατά 20% στο φόρο (κύριο και συμπληρωματικό) στα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι αποπερατωμένων αλλά κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών καθ' όλη τη διάρκεια του 2013. Οι νέες εκκαθαρίσεις του ΕΝΦΙΑ στις 700.000 περιπτώσεις κατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών που το 2013 ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ωστόσο, δεν έχει ξεκαθαρισθεί το εάν για την εκκαθάριση αυτή το υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων της ΔΕΗ ή για το εάν θα πρέπει να το δηλώσουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι μέσα του Taxisnet.

Σε 7 εβδομάδες από σήμερα θα χορηγηθούν και οι εκπτώσεις 50% ή 100% από το φόρο στις περιπτώσεις των 1.300.000 οικονομικά αδύναμων φορολογουμένων - φυσικών προσώπων. Η διαδικασία θα καθυστερήσει παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Οικονομικών κατάργησε την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη χορήγηση της έκπτωσης και την αντικατέστησε με το κριτήριο της αξίας της ακίνητης περιουσίας.

Και στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι δεν θα ξέρουν εγκαίρως το εάν τελικά δικαιούνται έκπτωση και πόσο θα πρέπει να πληρώσουν. Στο ενδιάμεσο διάστημα και σίγουρα για τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώνουν κανονικά προκειμένου να μην χρεωθούν με προσαυξήσεις.

Πηγή: news.in.gr