28 Ιούλιος 2017
Πώς θα καθορίζονται οι αντικειμενικές αξίες;

Μόνιμη διυπουργική επιτροπή θα επικαιροποιεί τις αξίες των ακινήτων, καθορίζοντας τη βάση φορολόγησής τους. Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να αντικατασταθεί το σημερινό σύστημα αντικειμενικών αξιών.

Για την υλοποίηση των επιταγών του ν. 4336/2015 στο πλαίσιο της αναθεώρησης του συστήματος των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, σύμφωνα με την υποπερ. ν. της περ. 2.2 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του νόμου αυτού, προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής για τον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται προς υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος αξιών ακινήτων, ώστε να επιτευχθεί μία κατά το δυνατόν ακριβέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών των ακινήτων.

Η επιτροπή προβλέπεται να είναι διαρκής. Αναφορικά με το σύστημα τη λειτουργία του οποίου καλείται να δρομολογήσει, μελετάται ως ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα εκτίμησης ακινήτων. Προβλέπεται μάλιστα να αναπτυχθεί αξιοποιώντας και εμπλουτίζοντας με νέα στοιχεία μια υπάρχουσα βάση δεδομένων με ονομασία "Τράπεζα Αξιών Ακινήτων",  η οποία έχει δημιουργηθεί στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα "ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ" (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.).

Η τροπολογία κατατίθεται στη Βουλή προκειμένου η αναθεώρηση να προχωρήσει με έναν αντικειμενικό συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για την όσο το δυνατό ακριβέστερη προσέγγιση των αγοραίων τιμών. Εκτιμάται, τέλος, ότι η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών με βάση της εμπορικές θα πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

 

Πηγές

Newsit.gr, 28/07/2017

Capital.gr, 27/07/2017