24 Ιανουάριος 2018
Πλειστηριασμοί για χρέη προς το Δημόσιο

Διευκρινίσεις για τις μεταβολές στο καθεστώς των πλειστηριασμών για χρέη προς το Δημόσιο δημοσίευσε σε εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Μεταξύ των κυριότερων μεταβολών καταγράφονται:

-          Θέσπιση διενέργειας και των κατά Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) διενεργούμενων πλειστηριασμών (κινητών και ακινήτων) με ηλεκτρονικά μέσα. Αποκλειστική διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικά μέσα από 1-5-2018.

-          Εναρμόνιση του χρόνου και τρόπου διενέργειας πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων) με ηλεκτρονικά μέσα κατά τα πρότυπα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

-          Θέσπιση ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού σε διαδικτυακό τόπο και μεταβολή-εναρμόνιση του χρόνου κοινοποίησης και δημοσίευσης του προγράμματος πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων).

-          Θέσπιση ελάχιστου υποχρεωτικού περιεχομένου της περίληψης προγράμματος πλειστηριασμού (κινητών και ακινήτων).

-          Θέσπιση ειδικής προθεσμίας κατάθεσης εκπλειστηριάσματος από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα.

-          Μεταβολή του χρόνου αποστολής των σχετικών εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από τον πλειστηριασμό(κινητών και ακινήτων).

-          Επαναπροσδιορισμός της τιμής πρώτης προσφοράς σε προγράμματα πλειστηριασμών (ακινήτων) που εκδίδονται μετά τις 17-1-2018 και καθορισμός αυτής βάσει της εμπορικής αξίας τους.

-          Εναρμόνιση με τα ισχύοντα περί εκτίμησης της αξίας και καθορισμού τιμής πρώτης προσφοράς στην εμπορική αξία των ακινήτων, για κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά τις 18-1-2018.

-          Διεύρυνση της προθεσμίας άσκησης αναγγελίας του Δημοσίου το αργότερο σε 15 ημέρες από τον πλειστηριασμό.

 

Για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς επισημαίνεται ότι διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα, Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 έως τις 14:00 ή από τις 14:00 έως τις 18:00.

Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί επίσης δεν γίνονται:

-          από την 1η Αυγούστου έως την 31η Αυγούστου

-          την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας εκλογών (βουλευτικών, Ευρωεκλογών, δημοτικών) τόσο τακτικών όσο και επαναληπτικών.

 

Να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος προβλέπει εξαιρέσεις, ειδικά στην περίπτωση που ο πλειστηριασμός αφορά πλοία, αεροσκάφη ή πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά.

 

Πηγή: Ναυτεμπορική