23 Νοέμβριος 2017
Νέοι κανόνες για την προσαύξηση περιουσίας

Νέοι κανόνες θα ισχύουν στο εξής σχετικά με την προσαύξηση περιουσίας, κυρίως στο τι θα λαμβάνει υπόψη ο ελεγκτικός μηχανισμός, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με βάση τις νέες οδηγίες (ΠΟΛ. 1175/16.11.2017) του διοικητή της ΑΑΔΕ προς τις ελεγκτικές αρχές, όπως διατυπώνονται σε πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, «το υπερβάλλον τίμημα από μεταβίβαση ακινήτου το οποίο διαπιστώνεται ως τέτοιο από τον έλεγχο και δηλώνεται από τον πωλητή με συμπληρωματικό συμβόλαιο, ανεξάρτητα από τον χρόνο σύνταξης του αρχικού συμβολαίου, δεν αποτελεί προσαύξηση περιουσίας, δεδομένου ότι με την υποβολή του συμπληρωματικού συμβολαίου είναι γνωστή η πηγή προέλευσης και το υπερβάλλον τίμημα είτε έχει φορολογηθεί είτε έχει νομίμως απαλλαγεί».

Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη κι αν δεν συνταχθεί συμπληρωματικό συμβόλαιο, εφόσον από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο έλεγχος αποδεικνύεται ότι τα σχετικά ποσά αποτελούν μη δηλωθέν τίμημα μεταβίβασης ακινήτου ( π.χ. ταυτόχρονη ή σύγχρονη με το συμβόλαιο κατάθεση χρημάτων σε λογαριασμό του πωλητή από τον αγοραστή, ή η λήψη επιταγών). Να σημειωθεί ότι ο έλεγχος υποθέσεων που περιλαμβάνονται σε λίστες και CD ξεκινά πλέον από το 2011, ενώ εξαιρέσει του κανόνα ή ιδιαίτερες λεπτομέρειες για το τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους ελεγκτές δίνονται εκτενώς στις εντολές του διοικητή.

Οι νέες οδηγίες συντελούν στην απεμπλοκή του ελέγχου έλεγχο χιλιάδων υποθέσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε λίστες με καταθέσεις ή εμβάσματα στο εξωτερικό και δεν έχουν παραγραφεί, καθώς ξεδιαλύνει το ερώτημα σχετικά με το ποιες καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς μπορεί να λογιστούν και να φορολογηθούν ως εισόδημα, αλλά και ποιες μπορεί να επικαλεστεί ο έλεγχος.

Μπαίνει έτσι τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων που προέρχεται από την αναντιστοιχία μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών η οποία έχει ως αποτέλεσμα να αναγράφονται διαφορετικά ποσά εισοδήματα στις φορολογικές δηλώσεις τους, γεγονός που προκαλεί «εμπλοκή» με τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Πηγή: Ναυτεμπορική (Γιώργος Κούρος), 18/11/17