13 Ιανουάριος 2015
Νέο Εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

Όσοι πολίτες έκαναν διόρθωση στα περιουσιακά τους στοιχεία ή στην εισοδηματική τους κατάσταση, περίπου 50.000, θα πρέπει να αναζητήσουν στο TAXISNET το νέο τους εκκαθαριστικό.

Για τους περισσότερους από αυτούς, περίπου 40.000, το νέο εκκαθαριστικό αυτό αφορά μείωση του ΕΝΦΙΑ καθώς το 2013 είτε είχαν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα(20% μείωση), ή είναι οικονομικά αδύναμοι (μείωση 50%), ή είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή άτομα με ειδικές ανάγκες(πλήρης απαλλαγή).

Οι υπόλοιποι, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν δικαιούνται τις απαλλαγές και τις μειώσεις που τους είχαν χορηγηθεί. Αυτοί λοιπόν, θα συνεχίσουν την εξόφληση, υπολογίζοντας εκ νέου τον φόρο χωρίς τις μειώσεις του προηγούμενου υπολογισμού και θα συμψηφιστεί με το ποσό που έχει ήδη πληρωθεί. Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει μέχρι τέλη Φεβρουαρίου.

Οι φορολογούμενοι που διόρθωσαν στοιχεία των ακινήτων τους θα διαπιστώσουν με τα νέα εκκαθαριστικά:

  • Μείωση φόρου 20% για ακίνητα τα οποία ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα καθ' όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, τα οποία δεν είχαν δηλωθεί σωστά με τις αρχικές δηλώσεις και συγκεκριμένα δεν είχε συμπληρωθεί το Ε2.
  • Μείωση ΕΝΦΙΑ 50% εφόσον, μετά τις διορθώσεις, είχαν συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα το 2013 χαμηλότερο από 9.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων του 2014 δεν υπερέβαινε τα 150 τ.μ και η αξία της περιουσίας δεν ξεπερνούσε τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογενεϊκές οικογένειες με ένα παιδί και τα 200.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με δύο παιδιά.
  • Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία άνω του 80% εφόσον, μετά τις διορθώσεις το οικογενειακό εισόδημα του 2013 ήταν χαμηλότερο από 12.000 ευρώ (με προσαύξηση 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και κάθε παιδί) και το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που βρίσκονταν στην κατοχή του φορολογούμενου το 2014 ήταν μικρότερο από 150 τ.μ.