08 Δεκέμβριος 2017
Nέες διατάξεις για τα συναινετικά διαζύγια

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου όπου περιλαμβάνονται τροποποιήσεις για τα για τα Συναινετικά Διαζύγια. 

Πρόκειται για το σχ. ν. «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», το οποίο περιλαμβάνει τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα καθώς και στους Κώδικες Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Δικονομίας.

Με τις τροποποιήσεις καθίσταται ευκολότερη και ταχύτερη για τον διάδικο η ολοκλήρωση της διαδικασίας του Συναινετικού Διαζυγίου καθώς προβλέπονται μέτρα όπως η λύση του γάμου και με έγγραφη συμφωνία συνοδευόμενη από συμφωνητικό σχετικό με την επιμέλεια, την επικοινωνία και την ανατροφή των τέκνων, κατόπιν κατάθεσης και επικύρωσης από συμβοαιογράφο.

Να σημειωθεί ότι και στην περίπτωση του συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη, ακολουθείται ο τρόπος λύσης του θρησκευτικού γάμου που περιγράφεται στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Πηγή: hellenicparliament.gr