08 Ιούλιος 2020
Μέσω ταχυδρομείου ή e-mail τα έγγραφα από τις Δ.Ο.Υ.

Γρήγορα και χωρίς να χρειαστεί επίσκεψη στην εφορία θα προχωρούν οι διαδικασίες για κληρονομιές, γονικές παροχές και μεταβιβάσεις ακινήτων.

Με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τα οποία θα αποστέλλονται στις εφορίες με συστημένη επιστολή, με courier ή e-mail. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα, για όποιον το επιθυμεί, τα απαιτούμενα έγγραφα να παραδίδονται στο πρωτόκολλο της εφορίας που υπάγεται. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα ακολουθηθεί έως τον Ιανουάριο του 2021, οπότε και θα τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ αφορά:

  • Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις κατοχής ακινήτων (Ε9 και Φ.Μ.Α.Π. φυσικών και νομικών προσώπων, Ε.Τ.Α.Κ. και Φ.Α.Π. νομικών προσώπων καθώς και Ε.Φ.Α.).
  • Αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α..
  • Τα προβλεπόμενα παραστατικά για τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιστροφής ΕΝ.Φ.Ι.Α. άνω των 300 ευρώ.
  • Δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, αρχικές και τροποποιητικές.
  • Δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, πλην των δηλώσεων φ.μ.α. που υποβάλλονται για πλειστηριασμό.
  • Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ.

 

 

 

Κείμενο με πληροφορίες από το site naftemporiki.gr (08/07/2020)