18 Σεπτέμβριος 2017
Καθορίζοντας τις νέες αντικειμενικές αξίες

Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές στον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών έτσι ώστε να τεθούν σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2018.

Οι αλλαγές, τις οποίες προβλέπει επικαιροποιημένο Μνημόνιο, επιβάλλουν στους αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομικών μάχη με το χρόνο ώστε να καθορίσουν για τα ακίνητα όλης της χώρας νέες αντικειμενικές αξίες στα επίπεδα ή κοντά στις πραγματικές τιμές. Οι ρυθμοί των σχετικών διαδικασιών είναι μάλλον αργοί, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται το ενδεχόμενο ανάγκης επικαιροποίησης των τιμών ζώνης των ακινήτων λίγο πριν το τέλος του έτους.

Ως δικλείδα ασφαλείας για τα χρονοδιαγράμματα πάντως θεωρείται απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών η οποία απλοποιεί τις διαδικασίες λειτουργίας της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία καλείται:

- να συνεδριάζει όσο συχνά απαιτείται
- να ζητεί πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και
- να ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αντίστοιχα Υπουργεία.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στον πρόεδρο της Επιτροπής να προσκαλεί κατά την κρίση του τα πρόσωπα που μπορούν να συνεισφέρουν στην καλύτερη εκτέλεση του έργου της. Το έργο της Επιτροπής ολοκληρώνεται με την πρόταση του συστήματος καθορισμού τιμών ζώνης και συντελεστών προσδιορισμού των αξιών ακινήτων, που θα πρέπει να αντανακλούν κατά το δυνατόν τις αγοραίες τιμές, όπως επίσης με την πρόταση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων.
Στη Διαρκή Επιτροπή μετέχουν οι εξής:

α) Ο Υπουργός Οικονοµικών, ως Πρόεδρος,
β) ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών,
γ) ο Γενικός ΓραµµατέαςΔηµόσιας Περιουσίας,
δ) ο Γενικός Γραµµατέας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονοµικών,
ε) ο Γενικός ΓραµµατέαςΥποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών,
στ) ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων,
ζ) ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
η) ο Πρόεδρος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
θ) ο Πρόεδρος της εταιρείας «Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.»,
ι) ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,
ια) ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος,
ιβ) ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκτιµητών Ελλάδος, ως µέλη της Επιτροπής.