02 Μάιος 2014
Ηλεκτρονική Εφαρμογή Φόρου Υπεραξίας

Σας ενημερώνουμε ότι από τις τέθηκε σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή του φόρου υπεραξίας ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.