21 Νοέμβριος 2018
Γονικές παροχές και μεταβιβάσεις

Σε νέα δεδομένα τίθενται από το επόμενο έτος οι γονικές παροχές και μεταβιβάσεις καθώς οι αυξομειώσεις στις τιμές ζώνης ακινήτων σύμφωνα με τις νέες αντικειμενικές αξίες έχουν ως φυσικό επακόλουθο οικονομικές επιβαρύνσεις για τους ενδιαφερόμενους.

Συγκεκριμένα, αν ένα ακίνητο προς μεταβίβαση βρίσκεται σε περιοχή για την οποία ανακοινώθηκε αύξηση στην τιμή ζώνης, οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να επιβαρυνθούν  μέχρι και με 4.550 ευρώ, 112 % επιπλέον του συνολικού κόστους μεταβίβασης. Αν πάλι το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή όπου η τιμή ζώνης μειώθηκε, οι ενδιαφερόμενοι είναι καλύτερα να περιμένουν, καθώς η μεταβίβαση μετά την ενεργοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών μπορεί να τους κοστίσει ακόμη και το μισό απ’ ότι κοστίζει σήμερα.

Πόσο  όμως μπορεί να είναι το συνολικό κόστος μιας μεταβίβασης σύμφωνα με τα νέα μέτρα; Ο υπολογισμός δεν είναι εύκολος καθώς προϋποθέτει γνώση του υπολογισμού του φόρου παροχών ή δωρεών καθώς και των εξόδων υποθηκοφυλακείου ή και κτηματολογίου. Η συμβουλή συμβολαιογράφου που θα διασαφηνίσει το τι είναι συμφέρον να γίνει σε κάθε περίπτωση είναι , ως εκ τούτου, απαραίτητη.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει το Γραφείο μας, η Συμβολαιογράφος μπορεί να σας βοηθήσει στον υπολογισμό των εξόδων μεταβίβασης ή δωρεάς ανάλογα με την περίπτωσή σας καθώς και να αναλάβει σχετικές διαδικασίες.

Κείμενο με πληροφορίες από www.huffingtonpost.gr (30/06/2020)