21 Νοέμβριος 2016
Επανακτηματογράφηση ολόκληρων περιοχών

Τα αποτελέσματα και η εμπειρία του νομικού κόσμου από την 21 χρόνων πορεία και λειτουργία του κτηματολογίου στη χώρα μας, αλλά και προτάσεις για λύσεις στα προβλήματα που διαπιστώνονται, συζητήθηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με πρωτοβουλία της συντονιστικής επιτροπής των συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδος.

Σύμφωνα, με ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής, «διαπιστώθηκε η ύπαρξη πολλών και σοβαρών λαθών στις μελέτες κτηματογράφησης, τόσο κατά το πιλοτικό στάδιο της λειτουργίας των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων, όσο και στις νεότερες μελέτες».

Ακόμα, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής, ότι «υπάρχει σημαντικό ποσοστό ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί, παρά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της περιοχής στην οποία βρίσκονται, ενώ τα λάθη στις αρχικές δηλώσεις είναι πάρα πολλά (πχ στην Ανατολική Αττική και στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης το ποσοστό των συνολικών λαθών ανέρχεται σε 70%).

Επίσης, αναφέρουν οι συμβολαιογράφοι ότι «από την εμπειρία της λειτουργίας των μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων, έχουν αναδειχτεί πολυάριθμες περιπτώσεις εσφαλμένης καταγραφής των γαιών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μελέτες που εμφανίζουν τα ακίνητα κτηματογραφημένων περιοχών “αλλού γι’ αλλού” με συνέπεια αστικά ακίνητα να φέρονται ως αγροί και παραθαλάσσια να εμφανίζονται στα όρη της νησιωτικής Ελλάδος.

Συνέπεια αυτού ήταν να απαιτηθεί ακόμη και επανακτηματογράφηση ολόκληρων περιοχών, όπως στην Λευκάδα, την Χίο και τη Λέσβο».

Μεταξύ των προβλημάτων, οι συμβολαιογράφοι καταγράφουν «κακή ποιότητα των κτηματογραφήσεων, είναι η έλλειψη βασικής εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας στο προσωπικό που υποδέχεται τις δηλώσεις δικαιωμάτων στα γραφεία των μελετητών, η περιορισμένη δυνατότητα διορθώσεων με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος, που αφαιρεί από τον υποθηκοφύλακα την ευκαιρία να διευκολύνει την συναλλαγή με μια ευρύτερη δυνατότητα διόρθωσης, τα υπερφορτωμένα πινάκια των ελληνικών δικαστηρίων και η σωρεία καινούργιων ζητημάτων για τους κτηματολογικούς δικαστές, που καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να αντιμετωπίσουν δυσεπίλυτα προβλήματα. Πρόκειται για ζητήματα που θα έπρεπε να έχουν προβλεφθεί και αποφευχθεί στις περισσότερες περιπτώσεις και τουλάχιστον σήμερα να αντιμετωπίζονται».


Πηγή: www.newsbomb.gr