21 Οκτώβριος 2014
Ελαφρύνσεις σε τεκμήρια, γονικές παροχές δωρεές

Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα και να δώσει μια μικρή «ανάσα» στους πολίτες. Αυτό το επιδιώκει μέσα από στοχευμένες κινήσεις προς τους φορολογούμενους όπως ελαφρύνσεις σε τεκμήρια, γονικές παροχές & δωρεές, μεταβολές στο συντελεστή για μεταβίβαση ακινήτων σε παιδιά αλλά και αλλαγές στο «πόθεν έσχες». Πιο συγκεκριμένα:

  • Η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο μείωσης φόρων και τεκμηρίων διαβίωσης
  • Στόχο έχει να αποδείξει στους πολίτες ότι οι θυσίες τους έχουν αποτέλεσμα
  • Συζητείται η μείωση φόρου δωρεάς και γονικής παροχής στο επίπεδο του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δηλαδή στο 3%.
  • Αυτό το μέτρο θα ελαφρύνει τους φορολογούμενους, την αγορά και τα ταμεία του κράτους αφού οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι τόσο υψηλές που η τσέπη του φορολογούμενου δεν θα επέτρεπε κάποια μεταβίβαση.
  • Όσων αναφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, μία από τις προτάσεις που μελετάτε είναι η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%, και εφόσον δεν ζημιωθεί το ταμείο του κράτους μετά την πρώτη εφαρμογή της πρότασης, να προχωρήσουν σε εξάλειψη των τεκμηρίων.
  • Εάν εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, τότε χιλιάδες πολίτες θα πληρώνουν μικρότερο φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ αλλά θα έχουν και δικαίωμα στην είσπραξη οικογενειακού επιδόματος.
  • Επίσης προκειμένου να τονωθεί η αγορά ακινήτων, σχεδιάζεται ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» επί της πραγματικής αξίας του ακινήτου και όχι επί της πλασματικής –αντικειμενικής.
  • Σχεδιάζονται βελτιώσεις και στο φόρο υπεραξίας έτσι ώστε να μην υπάρχουν ανακρίβειες στη περίπτωση που κάποιος αγοράσει ένα ακίνητο του οποίου η πραγματική αξία είναι χαμηλότερη της αντικειμενικής.
  • Εξετάζεται ακόμα και η επαναφορά της έκπτωσης των τόκων στεγαστικών δανείων για όσους αποκτήσουν ακίνητα στο μέλλον.

Επικοινωνήστε με την συμβολαιογράφο μας για περισσότερες διευκρινήσεις.