10 Σεπτέμβριος 2014
Ελαφρύνσεις και επιβαρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ

Με ειδική διαδικασία που θα αποσαφηνισθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα προσδιορισθεί το πώς θα ελαφρυνθούν κατά 20% από τον ΕΝΦΙΑ τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και έχουν δικαιώματα επί κύριων χώρων κατοικιών, μονοκατοικιών, διαμερισμάτων και επαγγελματικών στεγών που καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 ήτα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.

  • Τι προβλέπει η τροπολογία για τον ΕΝΦΙΑ - Έκπτωση 20% στα κενά, χωρίς ρεύμα ακίνητα

Σύμφωνα με όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά οι κάτοχοι κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων που δικαιούται την έκπτωση 20% στο φόρο (κύριο και συμπληρωματικό) θα καταβάλουν κανονικά την πρώτη από τις έξι δόσεις στις 30 Σεπτεμβρίου και θα καταβάλλουν μειωμένες τις τρεις ή τις δύο τελευταίες δόσεις  του ΕΝΦΙΑ (Ιανουάριος- Φεβρουάριος 2015).

Η διακριτική φορολογική μεταχείριση των μη μισθωμένων ακινήτων σε αυτά που ήταν ηλεκτροδοτούμενα έστω και μια ημέρα εντός του 2013 με αυτά που δεν ήταν ηλεκτροδοτημένα, αλλά και η διάκριση μεταξύ ημιτελών και αποπερατωμένων ακινήτων γεννά για πολλούς ιδιοκτήτες ζήτημα φορολογικής ισότητας. Όπως υποστηρίζουν αυτοί οι φορολογούμενοι, το 2013 και επιβαρύνθηκαν με την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ και χάνουν σήμερα την έκπτωση από τον ΕΝΦΙΑ.

Παράδειγμα 1

 

  • Ξενοίκιαστη μονοκατοικία επιφάνειας 150 τ.μ. με τιμή ζώνης 751-1.000 ευρώ παλαιότητας 13 ετών με δύο προσόψεις που ηλεκτροδοτήθηκε το 2013 θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 520 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού επιβαρύνθηκε για το σύνολο του 2013 με λογαριασμούς ΔΕΗ (εκτός χαρατσιού) 380 ευρώ.
  • Ξενοίκιαστη μονοκατοικία επιφάνειας 150 τ.μ. με τιμή ζώνης 751-1.000 ευρώ παλαιότητας 13 ετών με δύο προσόψεις που δεν ηλεκτροδοτήθηκε το 2013 θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 416 ευρώ.
  • Ξενοίκιαστη ημιτελής μονοκατοικία επιφάνειας 150 τ.μ. με τιμή ζώνης 751-1.000 ευρώ παλαιότητας 13 ετών με δύο προσόψεις που ηλεκτροδοτήθηκε το 2013 θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 208 ευρώ.

Παράδειγμα 2

  • Ξενοίκιαστο αποπερατωμένο ακίνητο πρώτου ορόφου επιφάνειας 100 τ.μ. με τιμή ζώνης 2.001- 2.500, παλαιότητας 6 ετών με δύο προσόψεις που ηλεκτροδοτήθηκε το 2013 θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 734 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού επιβαρύνθηκε για το σύνολο του 2013 με λογαριασμούς ΔΕΗ (εκτός χαρατσιού) 210 ευρώ.
  • Ξενοίκιαστο αποπερατωμένο ακίνητο πρώτου ορόφου επιφάνειας 100 τ.μ. με τιμή ζώνης 2.001- 2.500, παλαιότητας 6 ετών με δύο προσόψεις που δεν ηλεκτροδοτήθηκε το 2013 θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 587,2 ευρώ.
  • Ξενοίκιαστο ημιτελές κτίσμα πρώτου ορόφου επιφάνειας 100 τ.μ. με τιμή ζώνης 2.001- 2.500, παλαιότητας 6 ετών με δύο προσόψεις που ηλεκτροδοτήθηκε το 2013 θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 293 ευρώ.

Παράδειγμα 3

  • Ξενοίκιαστο αποπερατωμένο ακίνητο τρίτου ορόφου επιφάνειας 80 τ.μ. με τιμή ζώνης 1.501-2.000, παλαιότητας 17 ετών με μια πρόσοψη που ηλεκτροδοτήθηκε το 2013 θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 408 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού επιβαρύνθηκε για το σύνολο του 2013 με λογαριασμούς ΔΕΗ (εκτός χαρατσιού) 160 ευρώ.
  • Ξενοίκιαστο αποπερατωμένο ακίνητο τρίτου ορόφου επιφάνειας 80 τ.μ. με τιμή ζώνης 1.501-2.000, παλαιότητας 17 ετών με μια πρόσοψη που δεν ηλεκτροδοτήθηκε το 2013 θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 326,4 ευρώ.
  • Ξενοίκιαστο ημιτελές ακίνητο τρίτου ορόφου επιφάνειας 80 τ.μ. με τιμή ζώνης 1.501-2.000, παλαιότητας 17 ετών με μια πρόσοψη που δεν ηλεκτροδοτήθηκε το 2013 θα πληρώσει ΕΝΦΙΑ 163 ευρώ.

Πηγή: news.in.gr