05 Σεπτέμβριος 2017
Copyright σε έντυπο και ψηφιακό περιεχόμενο

Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στον χώρο της τεχνολογικής, καλλιτεχνικής αλλά και πνευματικής δημιουργίας είναι η νομική κατοχύρωση της ίδιας της δημιουργίας αλλά και των δικαιωμάτων διαχείρισής της.

Μια ιδέα, είτε πρόκειται για συγγραφικό πόνημα, εικαστική δημιουργία, ή και ψηφιακό περιεχόμενο (κείμενα, πίνακες και φωτογραφίες ιστοσελίδων, ψηφιακές εφαρμογές) είναι κάτι το μοναδικό και φέρει τη «σφραγίδα» του δημιουργού της. Ο συνεχής ανταγωνισμός όμως καθιστά πάντα πιθανό τον σφετερισμό της ιδέας από τρίτους για ίδιον όφελος. Πώς λοιπόν μπορεί ο κάθε δημιουργός να εξασφαλίσει το ηθικό αλλά και το περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου του;

Στην περίπτωση συγγραφικών έργων, στην Ελλάδα τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται από τον  ν. 2121/1993 «Περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων». Για την πρακτική κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) οι ενδιαφερόμενοι καλούνται συνήθως να επιλέξουν μεταξύ της συμβολαιογραφικής πράξης, της ταχυδρομικής αποστολής του χειρογράφου τους στον εαυτό τους (με τον φάκελο να διατηρείται σφραγισμένος και να ανοίγει μόνο στην περίπτωση λογοκλοπής) και της κατοχύρωσης μέσω ιστοτόπων του εξωτερικού. Καθώς όμως η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία των ιστοτόπων κατοχύρωσης είναι αμφίβολη και δύσκολα ελεγχόμενη ενώ η κατοχύρωση μέσω ταχυδρομικής αποστολής αφορά μόνο το κείμενο ως έχει και όχι την ιδέα που περιγράφεται, η επίσκεψη στον συμβολαιογράφο θεωρείται η πιο ασφαλής λύση. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος αιτείται συμβολαιογραφικής πράξης θεώρησης του έργου του, η οποία δεν διαφοροποιείται ανάλογα με την έκταση του ίδιου του έργου.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την κατοχύρωση ψηφιακού περιεχομένου.  Κείμενα ιστοτόπων και blogs, λογισμικό, βάσεις δεδομένων αλλά και εφαρμογές εμπίπτουν στην κατηγορία της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς δεν υπάρχουν τρόποι απόδειξης της «πατρότητάς τους» μέσα από ειδικές υπηρεσίες (όπως π.χ. τα γραφεία Σημάτων και ευρεσιτεχνιών για την ταυτότητα των επιχειρήσεων και συγκεκριμένους τομείς της τεχνολογίας αντίστοιχα).  Έτσι, κι εδώ, ενδείκνυται η κατοχύρωσή τους μέσα από συμβολαιογραφική πράξη.

 

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας  http://opi.gr/index.php/vivliothiki/2121-1993