28 Ιανουάριος 2021
Απλοποίηση μεταβίβασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

Απλοποίηση μεταβίβασης οριζόντιας ιδιοκτησίας που έχει καταλάβει τμήμα κοινοχρήστου χώρου της πολυκατοικίας κατόπιν τροποποίησης σύστασης  από ΕΝΑΝ μόνο ιδιοκτήτη (χωρίς σύμπραξη των υπολοίπων).
 

Με το παλαιό νομοθετικό καθεστώς ήταν πολύ συχνό το φαινόμενο μία οριζόντια ιδιοκτησία να έχει επεκταθεί εις βάρος κοινόχρηστου χώρου και όταν έρχεται η ώρα να μεταβιβαστεί να ανακύπτει το πρόβλημα του να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης της να τη μεταβιβάσει αν δεν προηγούνταν πρώτα τροποποίηση της σύστασης στην οποία θα συμβάλλονταν όλοι οι συνιδιοκτήτες του κτιρίου-πολυκατοικίας. Το πρόβλημα είναι προφανές καθότι δεν μπορεί πάντα να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ όλων και ακόμα περισσότερο σε μεγάλες πολυκατοικίες. Έτσι πολλά ακίνητα στην πράξη έβγαιναν "εκτός συναλλαγής".

Μετά την τελευταία και πρόσφατη τροποποίησή του ο Ν. 4495/2017 διευρύνει ακόμα περισσότερο την δυνατότητα ενός ιδιοκτήτη να προχωρήσει σε μονομερή τροποποίηση χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων συνιδιοκτητών. Αυτό μπορεί να γίνει αν ισχύουν τα εξής:
- Η αυθαίρετη επέκταση έγινε από το κτίσιμο και να μην έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση που διατάσσει την κατεδάφιση (δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να έχει γίνει η ίδια αυθαιρεσία σε όλους τους ορόφους).
Με αυτόν τρόπο "ξεκλειδώνουν" πολλές περιπτώσεις καθώς ήταν πολύ συνήθης κατάσταση όταν κτιζόταν μια πολυκατοικία να κτίζονται τα διαμερίσματα καθ' υπέρβαση των σχεδίων της αδείας και εις βάρος κοινοχρήστων χώρων, κατά κανόνα χωρίς να γνωρίζει κάτι ο ιδιοκτήτης και όταν έρχεται η ώρα του συμβολαίου να ανακύπτουν τέτοιου είδους προβλήματα.
 
* Ο αρχικός Ν. 4495/2017 αρχικά είχε εισάγει δύο κριτήρια που αν συνέτρεχαν ταυτόχρονα μπορούσε ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση αυτή να προχωρησει σε μονομερή τροποποίηση σύστασης (μόνος του και χωρίς τη σύμπραξη των υπολοίπων): 
1) η αυθαίρετη επέκταση να έγινε από το χτίσιμο της πολυκατοικίας και 
2) έχει συμβεί το ίδιο σε όλους τους ορόφους.
Κατόπιν όμως και της τελευταίας προαναφερθείσας τροποποίησης εντάσσονται και άλλες πλείστες περιπτώσεις.
 
ΜΑΡΙΑΝΕΛΛΑ ΑΛ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

τηλ. +30 210 7231452 | fax: +30 210 7231459
email: im@esymvolaio.gr
website: www.esymvolaio.gr
διεύθυνση: Υψηλάντου 20-22, 10676, Αθήνα