05 Μάιος 2015
Αλλαγές στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

Αλλάζει ο ορισμός της φοροδιαφυγής και καθίσταται σαφές ότι πλέον η μη δήλωση ή απόκρυψη εισοδημάτων πάνω από ένα όριο, θα χαρακτηρίζεται αυτομάτως ποινικό αδίκημα.

Η διαδικασία της ποινικής δίκης, θα εξελίσσεται με ταχύτατη διαδικασία την οποία δεν θα «εμποδίζει» ούτε καν η εξέλιξη του διοικητικού δικαστηρίου στο οποίο ενδεχομένως θα έχει προσφύγει ο κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή.

Δίωξη και σε λογιστές, συμβολαιογράφους

Πακέτο μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έχει ετοιμάσει προκειμένου να συμπεριλάβει στο πολυνομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομικών.

Ο νέος ορισμός της φοροδιαφυγής είναι ιδιαίτερα «σκληρός» καθώς με βάση αυτόν μπορεί να διωχθεί ποινικά όχι μόνο ο φοροφυγάς αλλά και άτομο που ενδεχομένως συνεργάζεται μαζί του. Με την ευρεία αυτή έννοια, κατηγορούμενοι μπορούν να βρεθούν οι λογιστές, οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι.

Η νέα διάταξη για τη φοροδιαφυγή έχει ως εξής:

«Ποινικό αδίκημα θα θεωρείται στο εξής η μη απόδοση ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, επιρριπτόμενων φόρων τελών και εισφορών, πάνω από ένα όριο το οποίο και τελεί υπό διαπραγμάτευση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, τα ελεγκτικά όργανα θα υποβάλλουν αμέσως μηνυτήρια αναφορά η οποία θα εκδικάζεται ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης στα διοικητικά δικαστήρια. Ακόμη και η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής, δεν θα μπορεί να μπλοκάρει την ποινική διαδικασία πράγμα που σημαίνει ότι οι φοροφυγάδες θα απειλούνται πλέον άμεσα με ποινή φυλάκισης. Με βάση το προσχέδιο, προκύπτει η πρόθεση της κυβέρνησης να αποσαφηνίσει πλήρως τον ορισμό της φοροδιαφυγής έτσι ώστε να ανοίγει άμεσα ο δρόμος για την ποινική δίωξη. Έτσι, στο εξής (σ.σ η ρύθμιση σχεδιάζεται να ισχύσει από το 2016) το αδίκημα της φοροδιαφυγής θα διαπράττει όποιος:

Προβαίνει σε πράξεις απόκρυψης ουσιώδους φορολογητέας ύλης ή πληροφοριών σχετικών με φορολογητέα ύλη
Προβαίνει σε πράξεις παραπλάνησης των οργάνων της φορολογικής διοίκησης σχετικά με ουσιώδη φορολογητέα ύλη ή πληροφορίες σχετικές με φορολογητέα ύλη
Δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς ΦΠΑ, φόρους κλπ.
Η έννοια της «παραπλάνησης» των οργάνων είναι ιδιαίτερα ευρεία και μπορεί να αγγίξει όλους τους επαγγελματίες που συνεργάζονται με τον κατηγορούμενο για φοροδιαφυγή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο λογιστής ο οποίος έχει πρόσβαση στα βιβλία της επιχείρησης και γνωρίζει το τι πραγματικά έχει συμβεί.

Ηλεκτρονική διαφυγή

Ολόκληρο κεφάλαιο αναμένεται να αφιερωθεί στον περιορισμό της «ηλεκτρονικής φοροδιαφυγής» δηλαδή τη φοροδιαφυγή που αφορά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι ελεγκτές της εφορίας θα μπορούν να υποδίονται τους πελάτες ενώ η διάταξη που έχει προετοιμαστεί θα προβλέπει ότι θα μπορεί να γίνεται ακόμη και άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών.

Λαθρεμπόριο καυσίμων

Για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου στα καύσιμα, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρώο με κάθε χώρο αποθήκευσης καυσίμων αλλά και θαλάσσιων ή χερσαίων μέσων μεταφοράς καυσίμου. Το μητρώο, θα τηρείται στη ΓΓΠΣ και οι μόνοι που θα εξαιρούνται θα είναι τα νοικοκυριά αρκεί η δεξαμενή τους να χωράει λιγότερα από δύο κυβικά.

Πηγή: thetoc.gr